i Petten, Zijpe, Nederland

Sivil tilhørighet
Fra 2013: Schagen kommune