i Pålgarden, Rød, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 15, Rød, bnr. 12, Paalgarden. Skyld: 2 mark 19 øre
Fra 2020: gnr. 215, bnr. 12

Bruket fikk navn etter Pål Sæmundsson, leilending 1650–80