på bnr. 1, Høvika, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 21, Høvik, bnr. 1, Nilsstuen
Fra 2020: gnr. 221, bnr. 1

Kalt Nilsstua etter bruker fra 1761 og Kristen(sen)stua etter selveier fra 1873