på Brekka, Kvernberget, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass, «ut og ned» for senere bnr. 4 med samme navn