på Rød, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1724: mnr. 144, Røe. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670031
1950: gnr. 15, Rød
Fra 2020: gnr. 215