i Otta, Klokkset, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 22, Klokset, bnr. 6, Otten. Skyld: 54 øre
Fra 2020: gnr. 222, bnr. 6