i Svorkmo, Orkdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Orkland kommune

Geistlig tilhørighet
Orkdal prestegjeld, Svorkmo sogn

Tettstedet Svorkmo oppstod på grunn fra gårdene Svorkmo (gnr. 85) og Sjølberg (gnr. 77 og 78)