på Rabben, Eidsvåg, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass øverst i Sjøgarden fra slutten av 1700-tallet til 1879