i Namdalen

Sivil tilhørighet
Fra 1919: Nord-Trøndelag fylke
Fra 2018: Trøndelag fylke

Fogderi og distrikt