i Myra, Eidsvåg, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 29, bnr. 4
Fra 2020: gnr. 229, bnr. 4