på Hjellen, Eidsvåg, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 29, Eidsvaag, bnr. 17, Hjellen. Skyld: 3 mark 13 øre
Fra 2020: gnr. 229, bnr. 17