på bnr. 2, Harholten, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 20, Harholten, bnr. 2, Harholten. Skyld: 3 mark 50 øre
Fra 2020: gnr. 220, bnr. 2