i Utigarden, Elgeneset, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 59, Elgenes, bnr. 1, Elgenes. Skyld: 2 mark 39 øre
Fra 1964: gnr. 118, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 318, bnr. 1