på Indre Skorga, Nesset

Sivil tilhørighet
Rødven tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1686: Veøy prestegjeld, Rød sogn
Fra 1686: Nesset prestegjeld, Rød sogn (også kalt Nesset sogn)
Fra 1.7.1868: Nesset prestegjeld, Vistdal sogn

Matrikkel
1950: gnr. 60, Skorgen Indre
Fra 1964: gnr. 119
Fra 2020: gnr. 319

Skrivemåter
Indre Skorga (godkjent av kartverket 1979, anbefalt form)
Skorga, indre (godkjent av kartverket 1971)
Skorga (godkjent av kartverket 1979)