på Ytre Skorga, Nesset

Sivil tilhørighet
Rødven tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1672: Veøy prestegjeld, Rød sogn
1701 og 1840: Nesset prestegjeld, Rød sogn (også kalt Nesset sogn)
1890: Nesset prestegjeld, Vistdal sogn

Matrikkel
1950: gnr. 61, Skorgen Ytre
Fra 1964: gnr. 120
Fra 2020: gnr. 320

Skrivemåter
Ytre Skorga (godkjent av kartverket 1979, anbefalt form)
Skorga, ytre (godkjent av kartverket 1971)