på Soltun, Hammervoll, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 27, Hammervoll, bnr. 30, Soltun. Skyld: 10 øre. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=443&gnr=27
Fra 2020: gnr. 227, bnr. 30