på Molde sjukeheim

Senere kalt Glomstua omsorgssenter og sjukeheim (s.d.)