på Slettreiten, Tjelle, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 13, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 213, bnr. 1