i Vika, Solholmen, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 33, Solholmen, bnr. 3, Viken. Skyld: 51 øre
Fra 2020: gnr. 433, bnr. 3

Også kalt Skinnarhaugen