på Linreiten, Hatlen, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Tidligere matrikkelført under gnr. 22, Klokkset
1950: gnr. 24, Hatlen, bnr. 4, Hatlen. Skyld: 69 øre
Fra 2020: gnr. 224, bnr. 4