på Haugen, Eidsvåg, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 29, Eidsvaag, bnr. 29, Haugen. Skyld: 1 mark 46 øre
Fra 2020: gnr. 229, bnr. 29

Skrivemåter
Haugen (godkjent av kartverket 1971)