på bnr. 1, Hatlen, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 24, Hatlen, bnr. 1, Hatlen. Skyld: 1 mark 25 øre
Fra 2020: gnr. 224, bnr. 1