i Gamsgrøa, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 6, Gamsgrø, bnr. 1, Gamsgrø (kun ett bruk). Skyld: 2 mark 70 øre
Fra 2020: gnr. 206