på bnr. 5, Bjørum, Namsos

Sivil tilhørighet
1891–1963: Vemundvik kommune

Matrikkel
1950: gnr. 17, Bjørum, bnr. 5, Bjørum. Skyld: 2 mark 39 øre