på Sæterbø, Grønningsæter, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
Gnr. 17, bnr. 7

Kalt Vigenplassen etter brukeren Nils Vigen (s.d.)