på Tofteneset, Måsøy

Matrikkel
Ft. 1910: lnr. 163, Toftenes