på Elgeneset, Nesset

Sivil tilhørighet
Rødven tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
1701 og 1840: Nesset prestegjeld, Rød sogn
1890: Nesset prestegjeld, Vistdal sogn

Matrikkel
1890: gnr. 59, Elgenes
Fra 1964: gnr. 118
Fra 2020: gnr. 318

Skrivemåter
Elgeneset (godkjent av kartverket 1971, anbefalt form)
Elgenes (godkjent av kartverket 1977)