på Molde kirkegård

Ved de tidligere kirkebyggene
Sperret for nye graver 1884, siste gravleggelse 1900
Se Nedre kirkegård og Øvre kirkegård