på Molde latingymnasium og middelskole

Matrikkel
Mnr. 108 A (omtrent der Gotfred Lies plass 4 senere ble bygd)

Også kalt Molde offentlige Skole for høiere Almendannelse
Se http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Molde_videreg%C3%A5ende_skole&oldid=11756130#Tidligere_navn