i Molde kirke

Geistlig tilhørighet
Veøy prestegjeld, Molde sogn, fra kirken ble bygd 1660, til reskript av 18.11.1740. Da ble sognene Bolsøy, Molde og Kleive utskilt som Bolsøy prestegjeld. (Geistligheden i Throndhjems Stift, s. 507)
Molde med Reknes hospitalskirke ble utskilt derfra som eget prestegjeld ved resolusjon av 12.1.1858. (Arkivverket, «Historikk for prestegjeld og sokn»)

Matrikkel
Skatt 1789: mnr. 182, Molde Kirke. Den skulle svare 8 daler i formuesskatt (½ pst. av nettoverdi). http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
Takst 1807: paa Marken, mnr. 174, Molde Kirke. Taksert til 2 000 daler og eid av byens innbyggere. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063017
Kart 1888: mnr. 174

Den første bygningen var en tømret korskirke, reist 1660, revet og gjenreist 1841–42, nedbrent 17.5.1885
Ny langkirke i tre ferdig 1887. Den brant i annen verdenskrig, hvorpå bedehuset fungerte som interimskirke
Toskipet langkirke i stein påbegynt 1953 og innviet 8.12.1957

Fra 1983 domkirke for Møre bispedømme

Molde kirke i juli 2006, sett fra vest (foto: Christian M. Berg, Wikimedia Commons)