i Valldal, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Tettsted, postnr. 6210