i Øvre veg 35, Molde

Matrikkel
Ft. 1910: mnr. 292 (s.d.)
Senere gnr. 25, bnr. 1280