på mnr. 278, Øvre veg, Molde

Opprettet mellom 1901 og 1910

Senere Fannestrandvegen 21 (gnr. 25, bnr. 343)