på Stjørdalshalsen, Nedre Stjørdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1902: Stjørdal kommune

Også kalt Halsen
Strandsted fra 1600-tallet
Bystatus fra 1997 som Stjørdal