i Brunvollgjerdet, Nesset prestegard

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 59, Nesset, bnr. 5, Brunvollgjerdet. Skyld: 50 øre
Fra 2020: gnr. 259, bnr. 5