på fhv. mnr. 194, Østre Schultzhagen, Molde

Matrikkel
Takst 1767: Schultz-Hagen, mnr. 194
Slettet 1771

Tomten lå i Moldegårdsalléen