i Nedenes

Fra 1.1.1919: Aust-Agder fylke
Fra 1.1.2020: Agder fylke