på mnr. 128 A, Østre Røysa, Molde

Matrikkel
Ft. 1865: Østre Røisen, mnr. 128 A. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380352

Huset stod øst for elven, oppunder berget, omtrent der Romsdalsgata 15 senere ble bygd