på bnr. 3, Klokkset, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1890: gnr. 22, Klokset, bnr. 3, Klokset. Skyld: 1 mark 4 øre
Fra 2020: gnr. 222, bnr. 3

Kalt Reitli etter selveier 1922–34