på bnr. 1, Jevika, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 18, Djupvik, bnr. 1, Djupvik. Skyld: 2 mark 22 øre
Fra 2020: gnr. 218, bnr. 1