i Deroppgarden, Stubøen, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 55, Stubøen, bnr. 7, Stubøen Øvre. Skyld: 2 mark 89 øre
Fra 2020: gnr. 255, bnr. 7