på Hestad, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 2, Hestad, bnr. 1, Hestad (kun ett bruk). Skyld: 4 mark 72 øre
Fra 2020: gnr. 202