på Molde sjukehus

Før 2002: Fylkessjukehuset i Molde (se Møre fylkessykehus)