på bnr. 1, Hammervoll, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 27, Hammervoll, bnr. 1, Hammervoll. Skyld: 3 mark. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=443&gnr=27
Fra 2020: gnr. 227, bnr. 1