på fhv. mnr. 124, Østre Røysa, Molde

Matrikkel
Tingsvitne 1775: mnr. 141. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064192
Tingsvitne 1784: mnr. 134. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064075
Skatt 1789: Paarøysen, mnr. 124, øde. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/
Nedråtnet og slettet før 1797. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064131