på bnr. 1, Rød, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 15, Rød, bnr. 1, Larsstuen. Skyld: 3 mark 1 øre
Fra 2020: gnr. 215, bnr. 1

Kalt Larsstua etter selveier fra 1745 (s.d.)