på fhv. mnr. 195, Østre Schultzhagen, Molde

Matrikkel
Takst 1767: Schultz-Hagen, mnr. 195
Slettet 1776

Tomten lå i Moldegårdsalléen