på bnr. 1, Ranvik, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 4, Ranvik, bnr. 1, Ranvik. Skyld: 2 mark 24 øre
Fra 2020: gnr. 204, bnr. 1

Kalt Derutgarden