på fhv. mnr. 172, Østre Schultzhagen, Molde

Matrikkel
1767: mnr. 182
Revet og slettet 1783