på mnr. 18, utpå Gata, Molde

Matrikkel
Takst 1767: mnr. 32
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 18, øde. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340619
Takst 1807: Ud paa Gaden, mnr. 18. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
Huset stod mellom mnr. 17 og mnr. 27. Eiendommen ble slettet før 1865 (og trolig før 1816)