i Dernedgarden, Barsteinen, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 5, Barsteinen, bnr. 3, Barstein. Skyld: 3 mark 49 øre
Fra 2020: gnr. 205, bnr. 3