på Øvre kirkegård, Molde

Opprinnelig utvidelse av det som senere het Nedre kirkegård (s.d.)
Første gravleggelse 4.6.1921