på mnr. 125, under Berget, Molde

Matrikkel
Takst 1767: Paa Røysene, mnr. 144
Skatt 1789: Paarøysen, mnr. 127. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/
Ft. 1801: Paa Røysen, mnr. 125. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340637
Takst 1807: paa Røysen, mnr. 125. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063027
Ft. 1865: Østre Røisen, mnr. 125. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380310

Huset lå øst for elva, oppunder berget, omtrent mellom der Romsdalsgata 9 og 11 senere ble bygd