Ved utløpet av elva
En senere bro på samme sted fikk navnet Strandgatebrua