på mnr. 127, under Berget, Molde

Matrikkel
Takst 1767: Paa Røysene, mnr. 146. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064209
Skatt 1789: Paarøysen, mnr. 129
Ft. 1801: Indpaa Gaden, mnr. 127. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340638
Takst 1807: paa Røysen, mnr. 127. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063027
Ft. 1865: Østre Røisen, mnr. 127

Huset lå øst for elva, oppunder berget, omtrent der Romsdalsgata 11 senere ble bygd