på mnr. 15, utpå Gata, Molde

Matrikkel
Takst 1767: Ud paa Gaden, mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064204
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 17. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/68/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 15. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340619
Takst 1807: Ud paa Gaden, mnr. 15. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063008
1834 brukt som hage (til huset på mnr. 16). https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660410
Ft. 1891: mnr. 15-16. https://www.digitalarkivet.no/ft10061507839334
Mnr. 15 ble i 1910 lagt under mnr. 6. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660830