på Skrenten 5 K, Molde

Gnr. 22, bnr. 32
Postnr. 6411