på mnr. 15, utpå Gata, Molde

Matrikkel
Takst 1767: Ud paa Gaden, mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064204
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 17. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/68/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 15. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340619
Takst 1807: Ud paa Gaden, mnr. 15. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063008